دستورالعمل نگارش مقالات

ارسال مقاله

 

پوستر

 

 عنوان                                           مبلغ                                         
ثبت نام و داوری مقاله اول ( دانشجویان ) 200هزار تومان
ثبت نام و داوری مقاله اول ( اساتید و آزاد ) 280هزار تومان
ثبت نام و داوری مقاله دوم 120هزار تومان

  * مبالغ فوق برای همه ی شرکت کنندگان همایش (با و بدون مقاله) در نظر گرفته شده است. با هر ثبت نام کامل (پرداخت هزینه) شرکت کنندگان می توانند بدون پرداخت هزینه یک مقاله را به مرحله نهایی و پذیرش برسانند. در صورت عدم تایید مقاله اول، مقاله دوم نیز بدون احتساب هزینه بررسی خواهد شد.

نمایه

داوری زود هنگام

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش:
10 اردیبهشت ماه 1403 
مهلت ارسال مقالات :
5 اردیبهشت ماه 1403

 

حامیان

Template Design:Dima Group